motlitba

Děkuji Ti Pane, že mám větší cenu než mnoho vrabců, že o mne víš a staráš se o mne. Díky. (více)
26.03.2009 20:42:02 | 0 komentářů | Autor: jasmínka | stálý odkaz

Neodsuzujte se:-)

Lidé vás posuzují a vy jejich názory bez přemýšlení přebíráte. Jejich názory trpíte, ale sami také ostatní hodnotíte. Tato hra překročila veškeré meze a celé lidstvo kvůli ní strádá. Jestliže z ní chcete uniknout, pak první, co musíte udělat, je neodsuzovat sám sebe a přiznat si svou nedokonalost, neúspěchy, chyby a slabiny. Není nutné něco předstírat, protože nikdy nejste dokonalým člověkem, vždy je něco neuspokojivé. Dokonalost je nedosažitelná stejně jako obzor. Jestliže se kvůli své nedokonalosti trápíte, cítíte se vinni a odsuzujete sami sebe, ale odsuzováním se nikdy nemůžete změnit. Odsouzení plodí pouze pokrytectví, což znamená, že vy jako skutečný člověk předstíráte, že jste ideální člověk, a tak ve vás vzniká falešná představa. Kvůli této vymyšlené osobnosti prakticky nikdy nechcete dosáhnout nějakého cíle, protože jestliže dosáhnete cíle, budete naprosto zklamáni. Žijete nadějí a naděje je druh snu. Nikdy nedosáhnete cíle a proto nikdy nepochopíte, že cíl je klamný. U nereálné osobnosti je nereálné vše – i cíle. Ale vezte, že reálné se objeví, jestliže jste se stali přirozenými a nebojíte se sami sebe, přijímáte se, milujete se a jste sami sebou.
26.03.2009 17:04:54 | 3 komentářů | Autor: jasmínka | stálý odkaz

rozpouštění odporu1. Uvědomte si negativní emoci, kterou chcete řešit. Může to být strach, vztek, smutek, sebelítost, nenávist, nebo i jen nelibost k někomu nebo k něčemu. Všechny tyto emoce mají společný základ - odpor.

2. Představte si vztah, který máte mezi sebou a tím, ke komu určitou formu odporu cítíte, jako scénku. Stojíte proti němu, on čelem k vám, a mezi vámi je váš odpor. Prociťte si ho, uvědomte si jeho směr, a také to, co se jeho prostřednictvím snažíte s vaším protějškem udělat.

3. Odpor je nástroj, skrze který onoho člověka, věc, jev či událost odstrkujete ze svého vědomí, ze svého prožitku přítomného okamžiku, a nechcete mu dovolit vejít dovnitř. To způsobuje, že předmět vašeho odporu stojí neustále proti vám v té podobě, k jaké svůj odpor cítíte, a vše, co k vám zvnějšku přichází, musí skrze tuto podobu projít. Vše je tudíž vaším odporem zabarveno, tímto způsobem si tvoříte svoji realitu, a dokud váš odpor bude na svém místě, váš život se nemůže změnit.

4. Prociťte si znovu svůj odpor, a uvědomte si ho třeba v podobě ruky, kterou vztahujete proti předmětu svého odporu - vaše ruka ho odstrkuje. Prociťte si napětí v té ruce, to, že je to vaše vůle, která ho způsobuje….a pak pomalu toto napětí povolujte. Měňte gesto odporu v gesto přijetí, povolujte svůj odpor, a začněte přijímat to, co bylo předmětem vašeho odmítnutí. Sledujte, jak se blíží k vám, směrem k vašemu srdci. Prociťte si, jak se přitom váš odpor mírní, ubývá, mizí, až se mění v pocity smíření, vyrovnání, přijetí. V tu chvíli předmět svého odporu přijímáte do svého srdce, a vnímáte, jak s vámi splývá. Přijímáte ho do sebe…a cítíte, jak spolu s vaším odporem zmizelo i všechno nepřijatelné. Vše, co nyní cítíte, je láska a radost, obohacení a úleva: vždyť zmizela vaše námaha, která byla neustále vynakládána na odmítání. O tuto energii jste nyní bohatší.

5. Prociťujte, jak s úlevou starý stav věcí propouštíte skrze sebe, skrze svoje srdce do minulosti: předmět vašeho dřívějšího odporu ve své staré podobě odchází, a před vámi nyní leží čistý stůl: všechno konečně můžete vidět v pravé podobě, protože zmizelo to, co jste neustále odstrkovala, a co vám zastíralo jasný výhled. Jste svobodná, volná, a můžete si nyní užívat svoji svobodu, lásku a radost….prociťte si ty pocity, a uvědomujte se nich během dne co nejčastěji!
(více)
25.03.2009 01:13:35 | 0 komentářů | Autor: jasmínka | stálý odkaz

rituál úplňkuBěhem úplňku se dějí zvláštní věci.Člověk má možnost nahlédnout za hranice všedních dnů.Můžeme se tak dozvědět například informace z budoucnosti. K rituálu přistupujeme jen s konkrétní otázkou!. .Nemá smysl si s tím jen zahrávat, protože "druhá strana" to velmi rychle pozná. Ve všech těchto věcech je nutná skutečná víra v informace z jiných sfér. Není dobré se o tom, co zjistíte, hned chlubit ostatním, nechávejte si to pro sebe, nebo si to zapisujte do deníčku ale fakt to nikomu nevykládejte…je to tak lepší. Jsou to informace výhradně pro Vás, čistě soukromé. Na začátku byste měli nejprve zjistit, jestli je vhodná doba a místo. Teprve potom máte svolení tento rituál uskutečnit.

Potřebujete větší zrcadlo, nestačí to maličké, co se vejde do dlaně.Vhodné je například takové, v kterém je vidět celá postava. Před zrcadlo si sednete, abyste nic nedělali v bolesti nebo napětí. Oblečeni byste měli být pohodlně, nic by vás nemělo nikde svírat, kousat nebo škrtit. Za naše záda umístíme nejlépe bílou svíci. Její plamen by měl na vás svítit zezadu tak, aby tělo vytvořilo v zrcadle stín. Zapaluje se to přesně o půlnoci. Díváte se na obličej, ani ne tak přímo do očí, jako necháváme obraz zcela vystoupit ze zrcadla.Je to otázka cviku, možná se to nepodaří hned napoprvé ale po chvíli dojde k rozostření tohoto obrazu, jako by se rozplýval a mizel. A naopak místo něho se začnou objevovat jiné obrazy. Nemusí to být zrovna obličej, co v zrcadle objevíme. Třeba skupinky lidí, s kterými budeme žít, dům, kde budeme bydlet a další podobné věci ale nemusí být kladné !!!

Pokud dojde ke zpětnému posunu v historických reáliích, nenahlédli jste do vlastní budoucnosti, ale do minulosti. Na počátku je třeba správně definovat, kam se chcete dostat.A na závěr také nesmíte zapomenout za všechno poděkovat.

Je důležité nesetrvávat v tomto stavu příliš dlouho. Jestli se žádné obrazy neukáží během půl hodiny, nejste dostatečně uvolnění.Nebo informace k Vám nemají přijít.Nic nelze získat násilím !!!

(více)
25.03.2009 01:10:12 | 0 komentářů | Autor: jasmínka | stálý odkaz

zpověďKolik asi může být hodin. Je tma. Už dlouho je tma. Moc dlouho. Mnohem delší dobu, než by sis přála. Mnohem delší dobu, než jsi ochotná snášet.
Je leden, únor nebo snad listopad... Nevíš. Je zima. Je zima venku i v tobě. Sedíš na posteli a koukáš k oknu. Jsi sama, úplně sama.


JÁ NECHCI BÝT SAMA!

Nad čím přemýšlíš? Připadáš si ublížená. Moc ublížená. Chceš, aby tě někdo politoval? Chceš, viď, jen si to přiznej. Chceš. A jak moc!

NE! TO NENÍ PRAVDA!

Mě nemusíš lhát. Já jsem ty. Nelži sama sobě. Je tma a ty tu jsi sama. Slyšíš svůj vlastní dech a začínáš z něj mít strach.

NE! NECHCI SE BÁT SAMA SEBE!

Ale ty se bojíš sama sebe!

PROČ BYCH SE MĚLA BÁT SAMA SEBE?

Jsi pro sebe nebezpečná. Moc nebezpečná. Přiznej si to. Nedokážeš být sama. Nedokážeš spát sama. Nedokážeš zůstat přes noc sama ve svém pokoji. Chceš to skončit. Teď a tady, jednou pro vždy. Chceš pryč. Teď hned!

MUSÍM ODEJÍT! MUSÍM PRYČ! JÁ MUSÍM.

Moc přemýšlíš. Co se vlastně stalo? Vážně si seš tak jistá, že jsi ho milovala?

JÁ HO NEPŘESTALA MILOVAT!

Opravdu? Nemyslíš, že by tě to stejně brzo přešlo? Jak jsi poznala, že právě jeho miluješ? Jak jsi poznala, že miluješ?

NEVÍM.

Tak ty nevíš? Chabá odpověď. Říct nevím, je strašně jednoduché. Taky ti řekl, že neví, co se stalo. A ty jsi jen seděla naproti němu a koukala na to, jak se ti vzdaluje. Byl neuvěřitelně daleko. Přes slzy, přes slova, přes všechno předtím, všechna ta vyznání "nehynoucí" lásky.


PROČ MI JE PSAL? PROČ MI PSAL, ŽE MĚ MILUJE? NEVĚDĚL SNAD CO TO SLOVO ZNAMENÁ?

Možná nevěděl. Možná si myslel, že pro tebe znamená míň. Nikdy tě nemiloval. Tys to nepoznala? Poznala. Moc dobře jsi to věděla, jen sis to nechtěla připustit. Nikdy na ni nezapomněl. Vždycky srovnával tebe s ní a ty jsi nikdy nebyla ta, kterou opravdu chtěl. Kterou "miloval".

TO STAČÍ! CHCI PRYČ.

Co chceš dělat?

JÁ JDU PRYČ!!!

Myslíš, že je řešení napsat tomu, kdo miluje tebe a udělá pro tebe cokoliv?

MOŽNÁ.


Myslíš, že je správné ho využívat? Vždyť přece sama víš, jaké to je. Myslíš občas taky na něj?! Uvědomuješ si vůbec, jak mu můžeš ublížit?!

TO VÍM!

Ublížíš mu.

ALE JÁ NECHCI!

Tak ho nech žít jeho vlastním životem. Nech ho na sebe zapomenout!

JAK? CO MÁM DĚLAT?

Přestaň se s ním vídat! Už takhle ho doháníš k šílenství. Dáváš mu naději a zase mu ji
bereš. Jak dlouho si myslíš, že to takhle půjde dál?

JÁ JDU PRYČ!

Opravdu chceš jít za ním? Dáváš mu další naději a nejspíš zase marnou.


MLČ!!! JÁ UŽ TU NEMŮŽU BÝT SAMA. SAMA JEN S TEBOU. JDI!
DEJ MI POKOJ!!!

Mě nemůžeš odehnat, jsem tu s tebou. Budu tu s tebou. Budeš se se mnou muset smířit. Vždycky to budeme jen ty a já. My dva, neoddělitelní. Navždy spolu.

TICHO!!! UŽ NE!!! NECHCI TĚ!

Vyšla ven z domu. Pomalu a potichu, aby nikoho nevzbudila. Zapálila si cigaretu a pomalu šla za tím, kdo miluje ji a daleko od toho, koho miluje ona.
Cigareta ji uklidňovala. Došla do půlky cesty. Šel jí naproti, těšil se na ni. Temný přišel až k ní. Pevně ji objal a políbil. Miloval ji.

A já ho nemilovala. (více)
25.03.2009 00:49:05 | 0 komentářů | Autor: jasmínka | stálý odkaz

až umřemSmrt

Přemýšlíš o tom co budou příbuzní dělat až umřeš... Zavírají se ti oči, dořekneš poslední slovo svojí dceři a slyšíš nepříjemné hučení v uších. Cítíš se unavený a tvoje duše si potřebuje odpočinout. Octneš se před bránou. Brána se otevře a z ní vystupují usmívajácí se duše. Volají tě abys šel za nimi. Nahlédneš otevřenou bránou do nového světa a uděláš krok dopředu. Vtom si vzpomeneš na své příbuzné. Nevíš, jestli se máš vrátit, nebo zůstat a prozkoumat tento fantastický svět. Je to jen na tobě. Rozhodl ses že se vydáš dopředu, skrs velkou branou za milími dušemi, které na tebe volají a usmívají se. Vstoupíš. Brána se zavřela.

Takovýto pěkný konec mají jen magici a ti co se v životě aspoň trošku někdy zabývali magií :))...
(více)
25.03.2009 00:44:48 | 0 komentářů | Autor: jasmínka | stálý odkaz

anděl strážný


Jednou večer nemohla usnout. Jako kdyby měla pocit, že na něco důležitého zapomněla. Vnitřní hlas ji neustále nutil k tomu, aby se posadila. Posadila se na posteli... a v tom se to stalo...!

Nad hlavou postele zavěšený obraz se zřítil přímo na polštář na místo, kde ještě skoro před vteřinou spočívala její hlava. Otlačené místo v polštáři od rohu obrazu označovalo místo, kde by pravděpodobně byl zasažen její spánek.
Najednou nevíte, co si máte myslet. Oddechnete si a řeknete si, jaké jste měli štěstí...? Anebo, jste-li vnímavější a umíte naslouchat, pocítíte silnou touhu se rozhlédnout, abyste spatřili Toho, jež nad vámi drží ochrannou ruku...??
Víte, že tam stojí, ale nakonec se neohlédnete. Zvítězí obava. Co kdyby tam nikdo nestál (více)
25.03.2009 00:42:28 | Autor: jasmínka | stálý odkaz

wicca

Termínem "Wicca" je v současnosti souhrnně označováno čarodějnické hnutí, které doznalo rozkvětu počátkem našeho století a klade si za cíl během několika staletí zcela vytlačit křesťanství z Evropy.

Základem jeho učení, které v Evropě vládlo před příchodem křesťanství a tajně přežívalo po celá staletí i potom, je uctívání přírodních sil, resp. Matky Země, zvané též Velká Matka, Nejvyšší bytost anebo prostě Bohyně (též Arianrhod, Cerridwen, Diana aj.). Jedním z hlavních wiccanských obřadů je Vzývání Měsíce, při němž nejvyšší kněžka sboru vzývá sílu Velké Matky a pak sama přejímá roli bohyně. Mezi nejznámější představitelky současné wiccy patří Morgan McFarlandová a Selena Fox (která se např. v r.1985 podílela na revizi kapitoly o čarodějnictví v oficiální příručce Pentagonu pro vojenské kaplany). Některé její odnože čerpají z keltské tradice, jiné jsou ovlivněny slovanskými kulty, východními náboženskými tradicemi, orfismem anebo šamanskými tradicemi mimoevropských kultur. Hlavními odnožemi hnutí jsou Alexandriánská wicca, Cymmry wicca, Dianická wicca, Dianiny sbory a Gardneriánská wicca. (více)
25.03.2009 00:37:42 | 0 komentářů | Autor: jasmínka | stálý odkaz

historie

Pohanství, též paganismus (původem za latinského přídavného jména paganus, což znamená \"venkovský\") je výraz používaný dnes především v křesťanské kultuře v podstatě pro veškerá polyteistická náboženství vyznávaná zejména v oblasti Evropy.

Jedná se o náboženství a kulty, které uznávali především staří Germáni, Slované, Keltové a jiné evropské národy.

Slovo \"pohan\" se používá buď obecně ve významu jinověrec, nebo nekřesťan, v některých případech i přeneseně jako urážka vztahující se k domnělému \"barbarskému a nemorálnímu jednání\" pohanů. Toto užití pramení zřejmě z původní náboženské nesnášenlivosti křesťanů a vyznavačů starých náboženství.

V moderní době v souvislosti s oslabením vlivu křesťanství pohanství v euroamerické civilizaci (a konkrétně zejména v Evropě) získává na popularitě. Projevem tohoto trendu je např. vzrůstající počet lidí hlásících se ke kultu Wicca, ke germánskému náboženství Ásatrú nebo k slovanskému náboženství Rodnověří. (více)
25.03.2009 00:35:23 | 0 komentářů | Autor: jasmínka | stálý odkaz

koule energie

Spoutání energie do tvarů vytvořené vaší myslí je nejvíc používáno při tvoření koulí energií. Tohle je způsob, jak se naučit uzavřít energii.

Dejte ruce před sebe, jako byste mezi nima něco drželi a pak si představte, že vaše energie odtéká a nechte jí odtéct skrz ruce do energické koule, kterou si představíte mezi dlaněmi. Dokonce, i když jí nemůžete vidět, tak nemusí být dost silná a měli byste přidat víc. Nedělejte si starosti, že jí nevidíte, protože ze začátku nemá nikdo dostatek sil udělat jí viditelnou. Můžete si říct, že děláte tyto koule zaměřením pozornosti na vaše ruce. Ty se oteplí a vaše ruce se budou trošku chvět. Jestliže vás ruce bolí, nedělejte si s tím starosti, to je normální. Zkuste vytvořit energetické koule během různých pocitů a sledujte změny. Jednou až uvidíte energetické koule, tak můžete měnit jejich barvu a tvar. Budete moci, cokoli chcete.

Poznámka: Ochranné štíty jsou dělány stejnou metodou. Energie vás obklopuje, vytvořili jste si kolem sebe jakési ochranné pole. Škodlivá energie se odrazí a vrátí k tomu, kdo ji vyslal. Pokud toto potřebujete vytvořit, neuzavírejte se úplně a dovolte, aby pozitivní energie proudila oběma směry. (více)
25.03.2009 00:29:38 | 0 komentářů | Autor: jasmínka | stálý odkaz

ovládání živlů

Myslete si přání. Samozřejmě to musí být takové přání které se vám může splnit. Teď záleží jen na vás v jakém živlu ho chcete uplatnit.

Voda
Napijte se trochu čisté vody. Potom si nalijte vodu do skleničky(nejlíp z průhledného vyřezávaného skla) a myslete(jako při trénování samoty myšlenek) na vodu a přání. Nemusíte vyslovovat žádné kouzelnické formule, stačí když si v duchu(ano stačí v duchu, voda to uslyší) řeknete ,,Vodo, prosím pomoz mi při splnění mého přání." nemusíte ani říkat tak se staň. Potom se znovu napijte. Čím víc je vody tím na víc procent se přání splní. Třeba je to rozdíl když to děláte ve vaně nebo se skleničkou vody. POZOR: Voda musí být čistá, bez mýdla i bez šťávy!

Vzduch
Stejně to uděláte i se vzduchem. Sednete si na čerstvý vzduch, ne do pokoje. Vzduch nesmý být zakouřený. Nejlíp to jde v zimě, když je vzduch chladný. Zase nemusíte nic vykládat nahlas. Myslete na vzduch a na vaše přání. V duch si řekněte ,,Vzduchu, prosím pomoz mi při splnění mého přání." je to úplně stejné jako z vodou.

Oheň
Plamen ohně musí být oranžový, ne zelený ani modrý(nemějte se, takové plameny existují). Stejně jako u předchozích se soustřeďte a dívejte se do plamene.V duchu si zase řekněte ,,Ohni, prosím pomoz mi při splnění mého přání."

Země
Zase je to úplně stejné. Akorát řeknětě Země místo Ohně, Vzduchu nebo Vody.


Toto není jen pro info, musíte se to naučit pokud chcete jít v magii dál...
(více)
25.03.2009 00:25:45 | 0 komentářů | Autor: jasmínka | stálý odkaz

nekritizuj se

Při sebepozorování a poznávání sebe dochází k sebekritice. Většina lidí však zaměňuje sebekritiku, která je formou nedostatku lásky k sobě samému, za sebereflexi (-sebeuvědomění). Někteří se dokonce domnívají že sebekritika (ve smyslu "psychického sebemrskačství") je jedinou cestou a motivací pro sebezlepšení. Jak ale taková sebekritika vzniká?

Jednou z příčin tohoto nedostatku lásky k sobě samému je vnímání sebe skrze názory ostatních. Mnohdy jste kritizováni lidmi, kteří se pohybují okolo vás, ale není zde dostatek "chválících" lidí, kteří by tuto rovnováhu plně dorovnávali ve prospěch vaší sebelásky, protože sami si ji zatím v sobě nedokážete najít.

Sebekritika je způsobena tím, že své vlastní chování považujeme za špatné, a to ať již z hlediska morálky společnosti či vlastní víry. Společnost je odedávna nastavena na dualitě dobra a zla ; dobrého chování a špatného chování. Kdy se ale v přítomnosti můžete zachovat opravdu "špatně"? Odpověď zní, možná zatím překvapivě, "Nikdy". Pokaždé, když se v přítomnosti rozhodnete pro nějakou z nabízených variant (a to i pokud se rozhodnete proti vlastnímu přesvědčení), uděláte to dle toho, kým v přítomnosti jste (dle vašeho přítomného "já"). Ano, v budoucnu (tedy v budoucí přítomnosti) se minulé rozhodnutí může jevit jako nesprávné. Ale váš nový názor, že vaše minulé rozhodnutí bylo nesprávné, vychází z hodnot, kterým věříte v nové přítomnosti. A také nikdo netvrdí, že ani toto nebudete třeba v další budoucnosti považovat za "špatné" (i když ta budoucnost může trvat třeba jen několik sekund/minut). Proto každé vaše přítomné rozhodnutí vychází z toho, kým jste v přítomnosti -jaké jsou podmínky, jak se cítíte. A jestliže vychází vaše rozhodnutí vždy dle toho, kým jste, v přítomnosti není nikdy "špatné".
Proč se tedy kritizovat za rozhodnutí, které jste svobodně učinili v přítomnosti jako nejlepší možné v dané situaci? Vystihuje to plně staré rčení "Po bitvě je každý generál", které platí i ve vnitřní psychice člověka. Pokud chcete na sobě něco změnit, přestaňte se kritizovat, protože sebekritika popírá to, kým jste v minulosti byli. Sebekritika vám zabraňuje přijmout sebe jako celek se vším, co jste kdy udělali v minulosti. Sebekritika, tak jak je užívána lidmi, jen snižuje sebelásku. Trestání sebe samotného kritikou je jen podvod, aby se člověk cítil na chvíli lépe. Není tedy tím správným hnacím motorem pro sebezdokonalení. Sebekritika v pravém slova smyslu znamená přijmout sebe takového, kým jste. Sebereflexe je pak uvědomováním si toho, kým jste.

Jak se tedy nekritizovat? Začněte se pozorovat a uvědomte si chování, které byste na sobě rádi změnili. Nenazývejte je nikdy "špatným chováním" - neodsuzujte se za to, kým jste. Jste tím, kým jste, protože vás tak vychovali rodiče či např. vyškolila společnost. Ale nikdy se nevymlouvejte na vnější faktory a neříkejte "Jsem holt takový/taková (a nedá se to změnit)", protože tím blokujete svou snahu být pro sebe šťastnějším "já". Pozorujte, jak se chováte a jak byste chtěli místo současného chování příště jednat. Budete-li se pozorovat, v příští situaci, kdy budete cítit, že jste se dostali do situace, v níž obvykle používáte "staré chování", vyberte si své "nové já" a zachovejte se dle toho, jak se chcete zachovat (-co vám přinese větší sebeuspokojení). Nic ale nikdy nepotlačujte, protože cokoli potlačíte, objeví se vám někde jinde. Oprošťujte se tímto způsobem od vašeho "starého já" ; odložte jej jako jste odložili staré hračky. - Ty jste odložili ne proto, že by byly špatné, ale prostě proto, že je tu něco nového ; něco, co více odpovídá tomu, kým chcete být (-co odpovídá vaší představě o sobě samém). Nebo je to jako software počítače, který dosud fungoval, ale vy si tam dáte "novější verzi". A pokud se někdy zachováte opět dle vašeho starého chování, nekritizujte se za ně. Pozorování sebe se vám brzy stane tak přirozeným jevem jako je dýchání .
Tímto oprošťováním se od starého a přijímání nového se "upgradujete" a stáváte se pomocí vědomějšího života bez sebekritiky nejkrásnější představou o sobě samém - stáváte se kým vy sami chcete být, protože vy jste ti, kteří si nastavují hodnoty morálky a co je dobré a co špatné. (více)
25.03.2009 00:22:43 | 0 komentářů | Autor: jasmínka | stálý odkaz

vědomé dýchání - kouzla pomocí dechu

Toto cvičení provádějte když si něco přejete a nedokážete to jen pomocí vůle. Zakládá se na tom, že vůle nikdy není tak silná, aby přemohla nevědomí. V nevědomí máme vždycky malé místečko které je něco takového, že kvůli němu si jen trošičku přejeme ponechat si zlozvyk. Vy ale o tom místečku nevíte a nedokážete ho odstranit. Když ho neodstraníte, nikdy se vám nepovede zlozvyk překonat. Proto je tu vědomé dýchání.

1. Seďte klidně a nerušeně v místnosti.
2. Uvědomujete si jak dýcháte, dýcháte pravidelně a klidně.
3. Teď se uvolněte a každým svým nadechnutím si představujete, že vaše tělo je jak houba a nasává do sebe každé nadechnutí a vydechnutí.
4. Nyní si přejte, presně to co potřebujete - třeba zdraví, štěstí, úspěch, při každém nadechnutí se vaše plíce a celé tělo nasaje splněním toho přání.
5. A při každém vydechnutí si představujete že vydechujete neúspěch, který opouští tělo - přesný opak vašeho přání.
6. Cvičení opakujte minimaálně 2x.


Důležité je mluvit v přítomném čase: např. jsem úspěšná(ný), jsem zdravá(vý), nebo mám úspěch atd. Nikoli budu zdravý, budu úspěšný. Při vědomém dýchání je potřeba ještě připojit vizualizaci - představivost. Takže uvidíte své štěstí, svůj úspěch již splněný nebo se právě plnící. Doba vědomého dýchání by měla být alespoň 10 minut. (více)
25.03.2009 00:13:52 | 0 komentářů | Autor: jasmínka | stálý odkaz

základní schopnosti a pravidla

Myslím, že tohle je nutnost. Těchto 13 bodů jsou jen naprosté základy a meditace knim bezpochyby patří (ale ano!). Při meditaci dobíráte energii, se kterou se musíte naučit manipulovat, naučit se nechat jí průchod a to proto, že při čarování neděláte nic jiného, nežli manipulujete s energií. Kdo ji neumí ovládat, nedopadne dobře...

1. Znát sám sebe
2. Věřit ve svou dovednost
3. Mít, nebo aspoň trénovat chopnost učit se novým věcem
4. Používat své schopnosti s rozvahou
5. Mít životní rovnováhu (správný úsudek, ovládání se, chápání se, víra v nadpřirozené síly)
6. Odříkávat slova ve správné pořadí
7. Mít vždy (správně) uspořádané myšlenky
8. Vzdávat čest životu
9. Žít v souladu s každým ročním obdobím
10. Umět správně dýchat a vybírat si zdravá jídla
11. Cvičit své tělo
12. Meditovat
13. Vzdát čest přírodním silám (více)
25.03.2009 00:11:17 | 0 komentářů | Autor: jasmínka | stálý odkaz

vlastní kouzlo


Každý čaroděj nebo čarodějka by měl umět stvořit vlastní kouzlo. Nejsilnější kouzla jsou ty, které si sám vytvoříš. Snaž se vždy pracovat s přírodními materiály. Nezapomeň, že kouzlo by nemělo být sobecké, manipulativní, pomstychtivé. Pokud vymýšlíš kouzlo, tak měj vždy na mysli, že vše se Ti 3x vrátí - ať dobré či zlé. Láska konkrétního člověka přivolaná magií není láskou, ale patologickou fixací na druhého člověka manipulující s jeho myslí. Kouzlo lásky, které přivolává ideálního partnera, ale není cílená na konkrétní osobu je v souladu s pozitivní magií a přivede Ti do života toho, koho skutečně potřebuješ a kdo Tě bude milovat!

Nejdůležitěší je kouzelná formule - jsou to v podstatě jen slova, ve kterých je řečen cíl, měla by se rýmovat jako básnička. Kouzlo má potom větší sílu. Přivolávací kouzlo je jednoduché - snad víš co chceš :o) U zbavení se negativních kvalit života je zase potřeba zrušit negativní příčinu a obrátit následky v pozitvní dobro.

Pokud čaruješ za druhou osobu, tak Tě musí o to požádat = je třeba mít její svolení!!! Pokud chceme někomu sami magicky pomoci, tak je nejlépe se dotyčného přímo zeptat a požádat o svolení... Jedině tak bude kouzlo nemanipulativní.

Buď velice opatrný na svá přání. Neplýtvej magií, čaruj jen když je to opradvu potřeba!

A nezapomeň na jednu důležitou věc -> měl (-a) bys vždy vědět jak kouzlo zrušit nebo odvolat!
Pro kouzlo je nejprve nutné si stanovit:

1. Cíl: co chceš, aby Tvoje kouzlo udělalo, způsobilo (přivolalo partnera, chránilo před černou magií, prosperita).
2. Způsob: jakým způsobem to provedeš (zaříkání, svíčkové kouzlo, rituál, magický předmět, amulet, talisman).
3. Suroviny: co budeš potřebovat na kouzlo za materiál (svíce, svěcená voda, olej, pergamen, kameny, vizulizace).
4. Čas: stanovení vhodného času pro výrobu a čarování (den a hodina, úplněk, sabat).
5. Příprava: shromažďování materiálu, příprava na kouzlo, rituál čí zaříkání.
6. Zaklínadlo: vytvoření kouzla, zaříkací formule (slova, která proneseš při čarování, výrobě pomůcky).
7. Provedení kouzla: samotné provedení kouzla, postup.


A jak vypadá stvoření kouzla v praxi? Uvedu jedno Ledové kouzlo a jedno ochranné zaříkání.
Ledové kouzlo na lásku:

1. Cíl: láska, přivolat ideálního životního partnera, který mě bude milovat.
2. Způsob: zaříkání vody, ledu, rozpouštění ledu, vizualizace.
3. Suroviny: voda, lednička, třešňový džus, miska na ledové kouzlo.
4. Čas: pátek, 20:00 - 21:00 hod., období přibývajího měsíce.
5. Příprava: nákup džusu a neperlivé dobré vody, výběr nebo koupě misky.
6. Zaklínadlo: Lásko, chodíš kolem mě, přistup blíž.
Ideální partner najde si mě, ty to dobře víš.
Led mi dá pevnost vztahu,
přijdi Lásko k mému prahu.
Led jenž se ve vodu změní zpět,
moji samotu tak rozpustí teď.
Led ať mi Lásku dá,
tak se staň, to je vůle má.
7. Provedení kouzla: V pátek vezmeš misku, naplníš ji vodou a budeš vizualizovat sám sebe ve šťastném partnerském vzahu a jak rozmrzání ledu bude rozpouštět Tvou samotu. Proneseš zaklínadlo a přitom budeš do vody nalévat třešňový džus. Až budou slova vyřčena, tak zamícháš prstem vodu s džusem tak, že do něj namaluješ dvě srdíčka. Misku dáš do mražáku, aby voda zmrzla. Až bude voda zmrzlá, tak ji vytáhneš, dáš misku na stůl a necháš vodu zase rozpustit, aby se mohla uvolnit síla kouzla. Po rozpuštění vody vše vyleješ do přírody pod nějaký strom. A pak už jen budeš čekat na ideálního partnera.
Ochranné kouzlo proti duchům:

1. Cíl: chránit se před duchy.
2. Způsob: zaříkání, zapálení bílé svíce, spálení pergamenu.
3. Suroviny: pergamen nebo papír, tužka, bílá svíčka, sirky, kovová miska na spálení pergamenu.
4. Čas: úterý, hodina Saturnu 01:00 - 02:00 hod.
5. Příprava: napsat si jen zaříkání na papír, výroba nebo koupě bílé svíčky.
6. Zaklínadlo: Zde je můj domov, zde já přebývám,
Je to místo klidu, návštěvy zvu si sem sám,
Nesmí vstoupit duch, nezvaný host,
od této chvíle než řeknu mému kouzlu dost.
Chráněn jsem Dobrou mocí,
nikdo nesmí rušit klid mojí noci.
7. Provedení kouzla:Zaplíš svíci, zvedneš pravou ruku do výše očí, roztáhneš všech 5 prstů do vějíře, proneseš do prostoru zaříkání, které máš napsané na pregamenu. Pergamen potom spálíš v misce a necháš svíčku dohořet - můžeš jít v klidu spát . . .
Tabulka pro stanovení vhodného času a dne pro kouzlo

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Pondělí Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce
Úterý Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc
Středa Merkur Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc Saturn Jupiter Mars
Čtvrtek Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur
Pátek Venuše Merkur Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc Saturn Jupiter
Sobota Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše
Neděle Slunce Venuše Merkur Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc Saturn18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
Pondělí Venuše Merkur Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc Saturn Jupiter
Úterý Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše
Středa Slunce Venuše Merkur Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc Saturn
Čtvrtek Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce
Pátek Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc
Sobota Merkur Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc Saturn Jupiter Mars
Neděle Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur


Pondělí spánek a sny (věštící), plodnost, klid, dává sílu věštbě
Měsíc

Úterý odvaha, síla, ochrana, řešení konfliktů, ochrana, odrážení kletby, tělesná žádostivost
Mars

Středa ovládá duševní síly, intuice, dává moudrost a věštění
Merkur

Čtvrtek peníze, úspěch, štěstí, věci právní, úspěch ve studiu, kariéra, dlouhodobé cesty a pobyty
Jupiter

Pátek láska, partnersví, věrnost, krása a mládí
Venuše

Sobota vymítání zlých mocností, moudrost, rozvážnost, ochrana před zloději, psychické nemoci
Saturn

Neděle dává ochranu, uzdravuje, bdí nad právními záležitostmi a věcmi související se zákonem, štěstí (více)
25.03.2009 00:04:33 | 0 komentářů | stálý odkaz

pohádka

Krátká pohádka na dobrou noc:Možná si to už někteří z vás nepamatují, ale kdysi dávno, když jsme ještě všichni šťastně a krásně žili v pralese, kde bylo vždycky dost jídla pro všechny, se najednou zlá zvířátka rozhodla, že ty neohrabané tvory, kteří neumí ani moc dobře lézt po stromech vypudí z pralesa.Tak jsme hold jako ti nejslabší museli opustit potravou oplývající prales a vydat se do pustin, kde jsme se živili z odporných kořínků a jiných nechutností. Na pustých pláních nás zužoval hlad a nelítostní predátoři. Plni znechucení a nespravedlnosti jsme se snažili přežít s tím málem, co jsme měli. Těžká situace nás vedla k vymýšlení nových nástrojů a zbraní, aby jsme vůbec měli nějakou šanci přežít na nehostinných pláních tehdejšího světa.

Doba pokročila a z nemohoucího neohrabaného zvířátka se stal tvor, který dokázal zúrodnit půdu bez života. Tam, kde byl dříve nedostatek vegetace se objevila úrodná políčka. Tam, kde nic dříve nežilo se začalo dařit novým druhům. Člověk dokázal změnit nehostinné ekosystémy, zúrodňovat. Od dob stvořitele je to první tvor, který si dokázal podmanit přírodu a měnit jí k lepšímu.Jednoho krásného dne nastal den zúčtování. Člověk se vrátil do pralesa. Ale ne jako ten slabý, ten co nikdy neuměl příliš dobře lézt po stromech. Vrátil se jako ten silný, vrátil se s buldozerem! (více)
24.03.2009 23:50:28 | 0 komentářů | Autor: jasmínka | stálý odkaz

pro Honzíka...

kouleli se kouleli dvě na proti Tobě...komu bych se dostala než Jeníčku Tobě....můj milý Honzíku..........všechny šípy přelámu ....svolám všechny amory
zbylé city ukrytý po kapsách vyndám pro Tebe
mám toho dost - svých sebeklamů
osude vylez a pojď se semnou rvát
tisíckrát musíš vstát než pochopíš mám tě
moc ráda


(více)
24.03.2009 23:13:54 | Autor: jasmínka | stálý odkaz

láska a utrpení

Láska a utrpení
Láska není doprovázena utrpením ze své přirozenosti, ale v konfrontaci se zlým světem.
Protože náš svět je padlý, nalézáme v něm lásku téměř výhradně spojenou s utrpením a podle něj se často i pozná.
Ne však proto, že by utrpení bylo "daní" za lásku, nebo její nutnou "cenou", ale protože se jí soustavně snaží stavět do cesty.
Ti kteří milují, zakoušejí utrpení ne proto že milují, ale milují přesto, že trpí
Utrpení se nám staví do cesty ve všem dobrém, a tím nás často zastaví. Jen láska se nezastaví, a utrpením projde.
(více)
24.03.2009 21:36:57 | 0 komentářů | Autor: jasmínka | stálý odkaz

chci abys věděl

chci abys věděl, že Tě obdivuji, že to se mnou vydržíš. Mně to občas dělá problémy...
(více)
24.03.2009 21:33:49 | Autor: jasmínka | stálý odkaz

andělíčku

Andělíčku můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku, černou Harampádím prolejzala, s démonama tancovala hernou Na hřbitovech líbala se, pila z kaluží Objímala houfy lidí smíchem svým Udělej z ní bílou zase vždyť nic nedluží Andělíčku,můj strážníčku, já,nejsem ještě stín Vozila se v temný káře, milovala...Andělíčku můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku, černou Harampádím prolejzala, s démonama tancovala hernou Na hřbitovech líbala se, pila z kaluží Objímala houfy lidí smíchem svým Udělej z ní bílou zase vždyť nic nedluží Andělíčku,můj strážníčku, já,nejsem ještě stín Vozila se v temný káře, milovala před oltářem v botách To,co ty máš v bílejch křídlech, to má moje černá duše v nohách Po tržnicích courala se, pila z kaluží Ubíjela houfy lidí smíchem svým Měla by bejt bílou zase, vždyť nic nedluží Andělíčku,můj strážníčku, já,nejsem ještě stín Adělíčku,můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku prosím Čuchala jen všechny vůně, na který svět právě stůně,co kosí Já nejsem přece stín (více)
24.03.2009 12:08:53 | Autor: jasmínka | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se